Free Porn
maandag, juni 17, 2024

Meer grensoverschrijdend gedrag in turnwereld dan aanvankelijk werd aangenomen

Actueel

Trouw meldde afgelopen weekend dat het aantal slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnwereld veel hoger lijkt te zijn dan eerder werd gedacht. Het rapport Leap to Recognition, dat vandaag wordt gepubliceerd, schetst een schokkend beeld van hoeveel voormalige turnsters zijn getroffen door ongepast gedrag.

In het rapport, samengesteld door een commissie die is ingesteld door het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ), staat dat er 166 aanvragen zijn ingediend, die allemaal zijn gehonoreerd. Dat kost de turnbond KNGU en sportkoepel NOC*NSF in totaal 830.000 euro, ruim 3 ton meer dan verwacht.

Het rapport is gebaseerd op interviews met oud-turnsters en hun familie en op een uitgebreide enquête onder oud-turnsters. Het laat zien dat de slachtoffers hebben geleden onder een breed scala aan grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel misbruik, emotioneel misbruik, fysiek misbruik en pesten. Verder blijkt uit het rapport dat veel van de slachtoffers vonden dat hun klachten niet serieus werden genomen door de turnbond en andere bestuursorganen. Als gevolg daarvan hebben veel voormalige turners niet de zorg en steun gekregen die ze nodig hebben om te genezen van het trauma van hun ervaringen.

Stevige aanbevelingen

Het rapport sluit af met de aanbeveling dat de gymnastiekfederatie en andere bestuursorganen een uitgebreid en veelomvattend klachten- en rapportagesysteem opzetten, en een veilige en ondersteunende omgeving bieden voor de slachtoffers. Daarnaast stelt het rapport voor dat de federatie maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat coaches en andere medewerkers verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.

Het rapport Leap to Recognition is een grimmige herinnering aan de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnwereld, en de noodzaak van meer verantwoording en steun voor slachtoffers. Het rapport biedt een startpunt voor gymnastiek besturen om te beginnen met het nemen van de noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de turnwereld een veilige en respectvolle plaats wordt voor iedereen.

Laatste nieuws

Hamilton verbaasd over vertrek Nyck de Vries bij AlphaTouri

Lewis Hamilton spreekt zijn verbazing uit over het vertrek van Nyck de Vries bij AlphaTauri na slechts tien races...

Gerelateerde artikelen